Димитрия Желязкова

Обучение по езикова култура

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Е-поща Печат PDF

Здравейте, приятели!

 

            Казвам се Димитрия Желязкова, родена на 09. 02. 1973 година в град Чирпан. През 1996 г. завърших висшето си образование в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност Българска филология. Научните ми интереси са насочени към езикознанието, и по-специално към социолингвистиката и психолингвистиката. Дипломната ми работа е свързана с невербалната комуникация с оглед на пловдивската речева ситуация. Като студентка в продължение на година време дискутирахме един път седмично предварително зададена ми научна тема с проф. Живко Бояджиев. Това беше истинско удоволствие за мен, в резултат на което, след моето дипломиране през месец юни, започнах работа като хоноруван асистент по Увод в общото езикознание през месец октомври.

Увлеченията към театралното изкуство през студентските ми години ме насочиха от Филологически към Педагогически факултет на същия университет, където в продължение на три години се забавлявах с актьорска игра и режисирах няколко пиеси. Да, но този факултет продължи да задържа моето внимание с една новооткрита по онова време (1995 г.) специалност Приложна психология, невропсихология и психотерапия. Изчетох доста литература и разбрах, че най-много ми допада разговорната психотерапия на С. Роджърс (логотерапия). В продължение на година и половина изучавах психотерапевтични техники и психометрични тестове с доц. А. Джалдети, проф. М. Роглев и доц. В. Влахова–Николова. Интересуваха ме най-вече сеансите с проблемни деца – наркомани, както и проблемни семейства.

След тригодишната ми работа като хоноруван асистент (1999 г.) реших още по-задълбочено да се занимавам с лингвистика и се насочих към Института по български език при БАН. Явих се на обявен конкурс в Секцията по общо и приложно езикознание и след спечелването му започнах дисертационния си труд. Началната тема беше свързана с компютърна лингвистика, но след кончината на научната ми ръководителка ст. н. с. І ст. дфн проф. К. Илиева, за научен ръководител се определи ст. н. с. доц. д-р С. Питкевич, а темата е формулирана така: “Разбирането като активно личностово поведение - от драматургични структури към ежедневен диалог”. Интересна и многоаспектна тема. Надявам се да успея да завърша това начинание въпреки забавянето по технически причини. Публикувала съм някои доклади на горепосочената тема от участията ми в международни научни конференции.

Най-пряко свързани с акцента на моите професионални занимания са разработките ми по методика на преподаване на българския език за кандидат-студенти и за чужденци. Автор съм на редица тестове по езикова култура и на три по-съществени труда – Теория и речник на слятото, полуслятото и разделното писане. Речник по правопис, Български език за чужденци. Специализирани текстове по мениджмънт, бизнес комуникации, икономикс, основи на правото (в съавторство) и Как се пише есе. Теория и практика.. Първите два труда са рецензирани от доц. д-р Радка Кърлова, а третият - от доц. д-р Гергана Дачева и тяхната учебна стойност е неоспорима.

Многобройни са чуждестранните студенти и ученици, които съм обучавала със забележителен успех – американци, палестинци, китайци, корейци, японци, иракчани, италианци, гърци, турци и много други, за които може да се каже, че владеят свободно български език.

За по-подробна информация вижте моята професионална автобиография.

 
eXTReMe Tracker