Димитрия Желязкова

Обучение по езикова култура

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Професионална автобиография

Е-поща Печат PDF


Име: Димитрия Петрова Желязкова

електронна поща: erje33@hotmail.com                     

                                   Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

                           http://www.jeliazkova.com

4000 Пловдив, ул.”Сан Стефано”№ 62, ателие 2.

Мобилен: 0888 72 08 79, тел. 032/ 62 61 51

 

Дата и място на раждане: 09.02.1973 г. в гр. Чирпан

Образование:


1991 г. Завършва средно образование в гр. Пловдив. Същата година след проведен конкурсен изпит започва обучение в театрална школа към Драматичен театър - гр. Пловдив, при режисьора Христо Церовски.

1992 - 1994 г. Професионална квалификация по Театрална режисура към Педагогически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Дипломна защита: режисира и играе в пиесата на Стефан Цанев “Другата смърт на Жана дАрк” под ръководството на актьорите от Пловдивския театър Величка Георгиева и Димо Димов.

1996 г. Завършва висше образование към Филологически факултет на Пловдивски университет, специалност Българска филология, със специализация Езикознание, образователно-квалификационна степен магистър. Защитава отлично дипломна работа на тема: “Някои аспекти на невербалната комуникация с оглед на пловдивската градска говорна ситуация”, научен ръководител е гл. ас. Лъчезар Янков, а рецензент е доц. д-р Илияна Кръпова.

1995 - 1996 г. Професионална квалификация по Приложна психология, невропсихология и психотерапия към Педагогически факултет на Пловдивски университет. Работила е с проблемни деца - наркомани. Има интереси към разговорната психотерапията на С. Роджърс (логотерапия).


Професионално развитие:


1996 - 2008 г. Хоноруван асистент към Катедра по общо езикознание и история на българския книжовен език (с ръководител доц. д-р Пеньо Пенев) в Пловдивски университет след успешно издържан конкурсен изпит.

1999 г. След проведени конкурсни изпити по специалността Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика) е зачислена като задочна докторантка по горепосочената специалност за нуждите на Секцията по общо и приложно езикознание (с ръководител ст.н.с. д-р Ангел Пачев) към Институт по български език - БАН. Формулировката на първоначалната тема на докторската дисертация е свързана с компютърна лингвистика, с научен ръководител ст.н.с. І ст. дфн Корнелия Илиева. След кончината на проф. Илиева за научен ръководител се определя ст.н.с. д-р Светлана Питкевич, а темата вече е насочена към дял от екстралингвистиката - прагматика (“Разбирането като активно личностово поведение - от драматургични структури към ежедневен диалог”).

         1999 - 2009 г. Преподавател на чуждестранни студенти в Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти към Пловдивски университет (ДЕСПЧС).


Преподавателска дейност:


1996 - 2008 г. Провежда упражнения по Увод в общото езикознание на редовни (и задочни) студенти от Филологически, Педагогически и Философско-исторически факултет към Пловдивски университет. Асистирала е водените лекционни курсове по горепосочената дисциплина на ст.н.с. д-р Максим Стаменов (БАН), доц. д-р Ив. Чобанов (ПУ), доц. д-р Ил. Кръпова (ПУ) и доц. д-р Ст. Козарова (ПУ).

1999 -  2009 г. Провежда упражнения по Практически български език на чуждестранни студенти от ИЧС, І и ІІ курс към ДЕСПЧС при ПУ.


Научни интереси:

Интерес към съвременното състояние на езика, паралингвистика, социолингвистика, прагматика.


 
eXTReMe Tracker